För att bemanna Bodens fästning bestämdes det i 1901 års härordning att Karlsborgs artillerikår skulle byta namn till Boden-Karlsborgs artillerikår med två bataljoner med sammanlagt tio kompanier. En av bataljonerna med sex kompanier skulle förläggas i Boden. 1906 började trupp anlända från Karlsborg till Boden och 1911 var alla sex kompanierna uppsatta.

Då nu kårens huvudpunkt var i Boden flyttades följdaktigt även huvudstaben till Boden och detta delade arrangemang varade fram till 1919 då kåren delas upp och Kungl. Bodens artilleriregemente A 8 bildas.

1951 uppgick det rörliga Bodens Artilleriregemente A 5 in i A 8 och organisationen förändras till att ansvara för fästnings, positions och rörliga artilleriförband. Samtidigt började utbyggandet av det fasta artillerianläggningarna i Norrbotten bland annat i Kalixlinjen men man uppgraderade även pjäserna i Bodens fästning.

På 1960-talet tillkom bandkanonen och det var ett stort steg i moderniseringen av fältartilleriet i övre Norrland och detta medförde större krav på bättre skjutfält. Boden södra skjutfält utvidgades i början av 1980-talet.

I samband med den stora förändringen av försvarsorganisationen 1975 slogs A 8 samman med Bodens försvarsområde Fo 63 och bildade A8/Fo63. Denna sammanslagning varade fram till 1994 då de återigen delas upp på separata enheter.

Nedläggningen av forten i Bodens fästning började på 1980-talet och det sista fortet, Rödbergsfortet, gick ur drift 1998. Samma år bytte A 8 namn till Norrlands artilleriregemente då A 4 i Östersund avvecklades. År 2000 omorganiserades A 8 till att vara en utbildningsbataljon inom I 19 och regementet avvecklades. Denna bataljon existerade fram till årsskiftet 2005/2006 då den överfördes till Artilleriregementet Artreg som flyttades upp från Kristinehamn till Boden.

Källa:
A 8 94 år 1906-2000

Familjerummet Familjerummer Föreläsningar Föreläsningar Besök oss på Facebook Gå med i vår Facebookgrupp Abisko Gränsförsvarsmuseum Abisko Gränsförsvarsmuseum Nordkalottens hemliga rum Folder om nordkalottens hemliga rum Sveriges militärhistoriskta arv Sveriges militärhistoriskta arv

Försvarsmuseum Boden